Rikkelsbøl Kog

Projektområde 2: Rikkelsbøl Kog (Se kort)
Den 534 hektar store Rikkelsbøl Kog i Nordfriesland ligger mellem Hindenburg-Dæmningen og til Sild og den danske grænse helt mod nord i Slesvig-Holsten. De oprindelige vadeflader og intensivt afgræssede salte enge blev inddiget i 1981 for gennem det beskyttende diget at skabe sikkerhed for det bagved liggende Widding Herred-landskab. Siden da er kogen blevet fuldstændigt afkoblet fra saltvandstilstrømningen og har udviklet sig til en mosaik af forskellige levesteder for dyre- og plantearter, som anvendes ekstensivt. Kogen er opkaldt efter landsbyen Rikkelsbøl, som sank i 1615 og hvis rester ligger under diget mellem Widdingherred Ny Kog og Rikkelsbøl Kog.

Inddigningen resulterede i en markant ændring i vegetationen, så typiske planter i saltengene nu kunne etablere sig på de tidligere tidevandsflader. Våde fugtige enge er dominerende, men højere voksende områder findes i syd og spredte steder i nord. I vest og spredte steder i nord er der omfattende sivområder, som i stigende grad bredder sig.

Nuværende anvendelse og pleje
Kvæg, får og heste anvendes til landskabspleje fra begyndelsen af juni til slutningen af september. Gennem deres afgræsning sørger de for, at enges vegetation holdes kort til gavn for engfuglene. I større områder har engene i øjeblikket stadig behov for forbedring.